Introducion:


Nui Song Company Limited is proud to be a trustworthy place for the highest quality and the most competitive prices in the field.

With the nationwide net of wholesale and retail customers, our company is proud to be the first choice in the glaze cooper wire market. Specially, we are:

- Exclusive Distribution agent for Pacific Thai Electric Enameled Wire.

- Exclusive Distribution agent for Hitachi Electric Enameled Wire

Also, our company is specialized in providing wholesale and retail:

- Overseas copper wire: Pacific Thai, Hitachi, and domestic copper wire: Nhan Hoa.

- Paper Insulation, Film Insulation, Woven Fibreglass Tape, Varnishes Insulation.

- Solder Core Wire, Start Capacitor and other electronic materials.

Hotline: 028 38553773 - 028 39574257

Testimonials


  • "Tôi là Nguyễn Hoàng Vũ, giám đốc Công ty TNHH Hoàng Vũ Phúc Khang. Công ty chúng tôi đã hợp tác với công ty Núi Sông trên 10 năm. Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng sản phẩm mà Quý công ty cung cấp. Nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình, và trung thực."
    Nguyễn Hoàng Vũ
  • "Tôi là Quang Điện Cà Mau, lấy hàng của Công Ty Núi Sông đã hơn 10 năm, chất lượng dây đồng của công ty rất tốt, sử dụng rất bền, nhân viên nhiệt tình, thân thiên, vui vẻ."
    Quang Điện

Featured news